PLW Larm- & Teleteknik har lång erfarenhet av säkerhetsinstallationer. Vi har kvalificerad personal med rätt yrkesmässig bakgrund. Vi tillhandahåller all typ av säkerhetsteknik från inbrottslarm, passersystem, brandlarm, utrymningslarm, kameraövervakning och mycket mer. Vi gör allt från service av befintliga anläggningar till kompletta installationer från grunden.

PLW Larm- & Teleteknik erbjuder ett brett utbud av installationer. Vi är av Svensk Brand- & Säkerhetscertifiering certifierade inom.

PLW Larm- & Teleteknik har enligt lagen SFS2014:587 tillstånd av polismyndigheten att bedriva larminstallationer.

I dag utför vi service till ett flertal företag, fastighetsägare och privatkunder. Vi vänder oss till er som företag, bostadsbolag, bostadsrättsförening och privatperson. Vi lägger stor vikt vid att alltid leverera bästa resultat, oavsett om det är ett stort eller litet jobb. I vår bransch är det A och O med materialkännedom, yrkeserfarenhet och installationsvana.

Vi lägger stort vikt vid materialval – en ytterst viktig komponent. Det är materialval och installationen som avgör hur bra din anläggning blir, vare sig det rör sig om inbrottslarm, passersystem, brandlarm eller kameraövervakning. PLW Larm- & Teleteknik har som mål att alltid arbeta nära våra kunder. Vi vill föra en dialog och göra allt vi kan för att tillfredsställa våra kunders önskemål.

Vi arbetar med flera certifierade och kända varumärken som b la.

  • Schrack Seconet
  • Hedengren Security
  • RCO Security
  • ASSA ARX
  • Vanderbilt
  • Paradox – Security
  • Dahua

Vi har samarbetsavtal med flera kända larmcentraler med möjlighet att ansluta ditt säkerhetssystem. Tidig upptäckt av intrång eller brand med rätt åtgärd i form av väktare, polis eller räddningstjänst för att skydda din egendom

Vi eftersträvar snabba beslutsvägar och vår personal finns alltid tillgänglig för våra kunder. Kvalitet, förtroende och engagemang står i fokus både för företaget och våra medarbetare.


    Fjärrsupport