PLW Larm-& Teleteknik har lång erfarenhet av säkerhetsinstallationer. Vi harkvalificerad personal med rätt yrkesmässig bakgrund. Vi tillhandahåller all typav säkerhetsteknik från inbrottslarm, passersystem, brandlarm, utrymningslarm,kameraövervakning och mycket mer. Vi gör allt från service av befintligaanläggningar till kompletta installationer från grunden.

PLW Larm-& Teleteknik erbjuder ett brett utbud av installationer. Vi är av SvenskBrand- & Säkerhetscertifiering certifierade inom.

PLW Larm-& Teleteknik har enligt lagen SFS2014:587 tillstånd av polismyndigheten attbedriva larminstallationer.

I dagutför vi service till ett flertal företag, fastighetsägare och privatkunder. Vivänder oss till er som företag, bostadsbolag, bostadsrättsförening och privatperson.Vi lägger stor vikt vid att alltid leverera bästa resultat, oavsett om det ärett stort eller litet jobb. I vår bransch är det A och O med materialkännedom,yrkeserfarenhet och installationsvana.

Vi läggerstort vikt vid materialval – en ytterst viktig komponent. Det är materialvaloch installationen som avgör hur bra din anläggning blir, vare sig det rör sigom inbrottslarm, passersystem, brandlarm eller kameraövervakning. PLW Larm-& Teleteknik har som mål att alltid arbeta nära våra kunder. Vi vill föraen dialog och göra allt vi kan för att tillfredsställa våra kunders önskemål.

Viarbetar med flera certifierade och kända varumärken som b la.Vi harsamarbetsavtal med flera kända larmcentraler med möjlighet att ansluta dittsäkerhetssystem. Tidig upptäckt av intrång eller brand med rätt åtgärd i formav väktare, polis eller räddningstjänst för att skydda din egendom

Vieftersträvar snabba beslutsvägar och vår personal finns alltid tillgänglig förvåra kunder. Kvalitet, förtroende och engagemang står i fokus både förföretaget och våra medarbetare.


Fjärrsupport