PLW Gruppen är moderföretaget för PLW-koncernen och innehåller fyra dotterbolag;

PLW Elteknik (Linköping, Motala, Stockholm)
PLW Elteknik Norrköping
PLW Antenn & Mediateknik
PLW Larm & Teleteknik

PLW Gruppen är verksam över hela Sverige men har sin huvudsakliga verksamhet i Östergötland och Södermanland.
PLW Gruppen är trippelcertifierade inom kvalité, miljö och arbetsmiljö enligt ISO och strävar alltid efter att leverera dom mest kostnadseffektiva lösningarna och med ett hållbarhetstänk som gör att våra kunder ska känna sig trygga på lång sikt.

I PLW Gruppen arbetar Koncernledningen. Gruppen stöttar dotterbolagen med marknad, kalkyl- och inköp, ekonomi, kvalité, miljö och HR.

PLW Gruppens vision är att vara det självklara valet som helhetsleverantör av El & Tele-tekniska installationer samt vara det självklara valet som arbetsgivare.

PLW Gruppens Ledstjärna

I samverkan utvecklar vi teknik för trygghet i vardagen

PLW Gruppens värderingar

Vi ska hålla vad vi lovar - Vi ska hålla våra tider - Vi ska städa efter oss


PLW Gruppen älskar Entreprenader i Samverkan!

PLW Gruppens favoritarbetssätt är Entreprenader i Samverkan/Partnering, där vi får vara med i tidigt skede med våra kunder och ge tips och råd om hur installationerna ska passa in i den fastighet kunden vill ha. Här kan vi vara kundens kalkyl- och inköpsavdelning samt projektera och ta fram lösningar tillsammans med kunden och övriga entreprenörer i projektet. Denna arbetsform har vi stor erfarenhet av och kommer gärna och besöker nya kunder för att berätta mer. Vi tror och vet av erfarenhet att dessa entreprenader skapar ett helt annat engagemang både hos kund och hos entreprenör som i och med detta gör att båda parter går nöjda ut ur projektet.

Samverkansprojekt går ut på att alla inblandade tillsammans löser en gemensam uppgift i förtroende och har ett tätt samarbete med en öppen dialog. Alla har och tar ett gemensamt ansvar för projektets bästa där man även sätter upp gemensamma mål och har en gemensam ekonomi där alla tar ansvar. 

Vi tar oss an allt från den stora komplicerade Entreprenaden till det lilla serviceuppdraget allt med kunden i fokus.


Välkommen att höra av er till oss!