PLW Elteknik utför entreprenader i alla former tillsammans med våra beställare för att alltid nå bästa resultat. PLW utför rotentreprenader, nybyggnadsentreprenader, tillbyggnad under drift-entreprenader.

PLW erbjuder sina tjänster från Linköping-Stockholm med omnejd.

PLW vill arbeta med ”idé till projektöverlämnande”. Dett innebär att vi gärna arbetar nära våra kunder och tidigt i entreprenader, allt för den bästa och effektivaste lösningen efter kundens önskemål.

PLW Elteknik, PLW Antenn & Mediateknik, PLW Larm & Teleteknik tar installationsansvar för helheten i ditt projekt.
PLW erbjuder: el/styr/tele/data/tv och säkerhetsteknik. Vi är specialutbildade inom KNX, Dali, CANT mm.

Vi har erfaren och kvalificerad personal med rätt yrkesmässig bakgrund. För att alltid kunna bibehålla vår personal erbjuder vi dem utbildningar som krävs för både företagets och individens utveckling.

Vi eftersträvar snabba beslutsvägar och vår personal finns alltid tillgänglig för våra kunder. Kvalitet, förtroende och engagemang står i fokus både för företaget och för vår personal.

Vi lämnar aldrig en entreprenad oavslutad!

PLW- i samverkan utvecklar vi teknik för din trygghet i vardagen!

PLW’s favoritarbetssätt är Entreprenader i samverkan/partnering”, där vi får vara med i tidigt skede med våra kunder och ge tips och råd om hur installationerna ska passa in i den fastighet kunden vill ha. Här kan vi vara kundens kalkyl- och inköpsavdelning samt projektera och ta fram lösningar tillsammans med kunden och övriga entreprenörer i projektet. Vi tror och vet av erfarenhet att dessa entreprenader skapar ett helt annat engagemang både hos kund och hos entreprenör som i och med detta gör att båda parter går nöjda ut ur projektet..
Samverkansprojekt går ut på att alla
inblandade tillsammans löser en gemensam uppgift i förtroende och har ett tätt samarbete med en öppen dialog. Alla har och tar ett gemensamt ansvar för projektets bästa där man även sätter upp gemensamma mål och har en gemensam ekonomi där alla tar ansvar. Denna arbetsform har vi stor erfarenhet av och kommer gärna och besöker nya kunder för att berätta mer

Välkommen att höra av er till oss vi tar oss an allt från den stora komplicerade Entreprenaden till det lilla serviceuppdraget allt med kunden i focus.