Vision

PLW ska vara det självklara valet som installationsfirma och som arbetsgivare.


Affärsidé

PLW ska i samverkan med våra kunder utföra projektering, installation och service av kvalificerade tekniska lösningar inom elinstallation, tele-, larm-, antenn- och datateknik. Vi ska leverera de mest kostnadseffektiva lösningarna till högsta möjliga kvalitet samt alltid ta hänsyn till minsta möjliga miljöpåverkan. Vi vänder oss till såväl privatpersoner som industrier, fastighetsägare, byggföretag och offentlig sektor. Vårt samarbete med våra kunder ska bygga på långsiktigt och ömsesidigt förtroende. Vår verksamhet ska kännetecknas av kompetens, kunnande, kvalitet och omtanke.


PLW Gruppens värderingar

  • Vi ska hålla vad vi lovar
  • Vi ska Hålla våra tider
  • Vi ska städa efter oss


PLW Linköping / Norrköping / Motala / Stockholm

PLW utför alla typer av elinstallationer inom såväl industri och kontor som villa och egna hem. Vi arbetar med nybyggnation, service, reparation, om- och tillbyggnad. Vi strävar efter att ge våra kunder de mest kostnadseffektiva lösningarna. Genom att alltid föra en dialog med kunden tror vi att ett bra samarbete kan skapas, bibehållas och utvecklas till ytterligare projekt.

  • Vi strävar efter att ge våra kunder de mest kostnadseffektiva lösningarna.
  • Vi arbetar med installationer, service och underhåll inom kraft, belysning, styr- och reglerteknik, både fiber- och kopparnät för tele/data och fastighetsautomation. Vi är nu även certifierad Anläggarfirma brandlarm och certifierad Anläggarfirma inbrottslarm.