• Vi håller tider

  Vi kommer när vi sagt att vi ska komma. Vi informerar om våra tider. Vi samarbetar för att hålla våra tider.

 • Vi städar efter oss

  Vi håller ordning på vår arbetsplats och arbetsredskap. Vi uppträder proffsigt och respektfullt. Det ska märkas att vi kommer från PLW.

 • Vi håller vad vi lovar

  Vi tar ansvar för kvalitén i vårt arbete. Vi återkopplar alltid. Vi är ärliga och pålitliga.

Slider Shadow
03 april 2013
Skrivet av 

Kvalitet

Allt fler arbetar med miljötänkande inom verksamheten och miljön man arbetar i. Det gäller även oss på PLW Elteknik AB. Många av våra uppdragsgivare kräver en miljöpolicy som motsvarar deras krav. Vår målsättning är alltid att i möjligaste mån tillgodose kundens önskemål även här. Vi arbetar ständigt med att ta fram bra produkter och material för att hålla oss ajour med utvecklingen på marknaden.

Hela verksamheten inom företaget skall belysas och ambitionen skall vara att ständigt minska företagets miljöpåverkan på lång och kort sikt, samt öka de anställdas trivsel och säkerhet i arbetet. PLW har i dag ett väl fungerande system för kvalitetssäkring med dokumenterad egenkontroll. Vi är medlemmar i EIO och vårt ledningssystem EIO-Q är kvalitetscertifierat enligt ISO9001. Vi arbetar efter “förbättringshjulet” för att uppnå ständiga förbättringar

PLW kvalitetsarbete grundar sig på Ärlighet – Kompetens – Engagemang Våra medarbetare ska ha mycket god kunskap inom vårt fackområde samt ha social kompetens som kan möta kundens förväntningar.

 • Vi ska utföra uppdrag med ansvar och engagemang som genomsyrar hela företagets kvalitetstänkande.
 • Vi ska jobba med kundfeedback och erfarenhetsåterföring för att undvika att göra om ett eventuellt misstag. Vi ska vid bedömning av affärspartners beakta aktivt kvalitetsarbete som en merit
 • Vi ska involvera och fortlöpande utbilda alla våra anställda i vårt kvalitetsarbete.
Vår vägvisare / policy
 • Vi ska arbeta med ständiga förbättringar för att vi hela tiden ska bli bättre och nå våra mål.
 • Vi följer lagar och våra kunders krav.
 • Kompetensutveckling inom samtliga områden nedan är en viktig del för att lyckas.
Kvalitet innebär för oss:
 • Lyssna på kund och medarbetare, samt uppfylla behov och förväntningar.


logo

Vår strävan är långsiktiga kundrelationer. Och att alltid ha nöjda kunder. Vi tar ansvar och vi håller vad vi lovat. Kvalitet, förtroende och engagemang står i fokus både för företaget och våra medarbetare.

 

Google+

Erhåll våra nyhetsbrev

Hej och välkommen
Tack för er medverkan

I samverkan utvecklar vi teknik för trygghet i vardagen

Vi håller vad vi lovar - Vi håller tider - Vi städar efter oss